Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką władzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. /Ef 3,17.19/

Grota objawień i sanktuarium św. Michała Archanioła

Święty Michał Archanioł: "Któż jak Bóg"

To imię w swojej zwięzłości samo w sobie wyraża najdoskonalszą adorację, najpełniejsze poznanie boskiej doskonałości i (jednocześnie) jest pokornym przyznaniem się stworzenia do swojej nicości. Zatem On (Michael) jest wzorem skromności". Trochę wiadomości nt. objawień na górze Gargamo w dalszej części artykułu. 

Spotkanie inne niż wszystkie

W ostatni wtorek spotkanie modlitewne przybrało inny niż zwykle charakter, gdyż odbyło się przy ognisku i biesiadnym stole.

Przyjdźcie do stołu miłosierdzia

Doroczny koncert uwielbieniowy w naszej Parafii, który nie bez przeszkód Natury i techniki, ale z pomocą Bożą i zaangażowaniu ludzi dobrej woli rozpoczął się szczęśliwie o czasie tzn. ok godz.18 w niedzielę 26 czerwca.

Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2016/2017

Odnowa w Duchu Świętym diecezji Warszawsko-Praskiej przedstawia harmonogram i tematykę spotkań w roku szkolnym 2016/17. 

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy