Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką władzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. /Ef 3,17.19/

Studium wiedzy biblijnej

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Rada Koordynatorów Odnowy  w Duchu Świętym Diecezji Warszawszko-Praskiej zapraszają na zajęcia z zakresu Pisma Świętego oraz Teologii w ramach rocznego Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

„ Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą ….. Ty mnie posłałeś na świat ….. za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie…..” J 17,17-19

Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego… czym tak naprawdę jest ten dzień? Słowo ‘wigilia’ często kojarzy się wyłącznie z 24 grudnia, rodzinną kolacją, Pasterką... W rzeczywistości jednak wigilią można nazwać każdy dzień poprzedzający ważne święto czy uroczystość. Po co jednak przeżywać we wspólnocie ten „dzień przed”? Dlaczego szczególną rangą w hierarchii liturgicznej objęta jest właśnie wigilia?

Odpowiedź na to pytanie jest pewnie o wiele szersza niż to, co za chwilę napiszę, jednak chciałabym podzielić się z Wami choć kawałkiem tajemnicy, który odkryłam podczas tegorocznej Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

 

Wieczór Uwielbienia

Na Wielkopostny Wieczór Uwielbienia zapraszamy 27 marca bezpośrednio po wieczornej Drodze Krzyżowej (około g. 19.30). Pragniemy trwać przy Krzyżu Chrystusa uwielbiając go śpiewem i modlitwą. Niech w ten piątkowy wieczór licznie zgromadzeni Parafianie i Goście przygotują swoje serca do przeżywania tajemnicy śmierci i zmartwychwstania naszego Pana.

Dzień Skupienia - 22 Listopada 2014 r.

Dzień Skupienia - relacja 

To był wyjątkowy czas dla naszej wspólnoty - wysłuchaliśmy konferencji, adorowaliśmy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, otrzymaliśmy Sakrament Namaszczenia Chorych, zawiązaliśmy diakonię modlitwy za chorych.

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy