Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką władzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. /Ef 3,17.19/

Modlitwa osobista.

Jezus modli się za swoich uczniów. Modli się również za nas  J 17, 1-3, 15-21, 26

Słowo Boże.

Słowo Boże jest nam dane ku zbawieniu. Święty Piotr powiedział do Jezusa: „Ty masz słowa życia wiecznego” ( J 6, 68 ) 

Słowo Boże jest źródłem życia, pociechy, nadziei, umocnienia i mądrości, objawia wolę Bożą. Ps 119, 25;  49-50; 105;   2 Tym 3, 14b-17

Bóg jest zachwycający.

Świadomość Bożej bliskości i wierności jest dla nas pociechą i źródłem nadziei. Ps 145, 13; Hbr 10, 23; Dz17, 27b-28

Najważniejsza relacja twojego życia

 Uczniowie podążający drogą do Emaus nie rozpoznali Jezusa w drodze, ale poznali Go przy łamaniu chleba. Eucharystia to szczyt i źródło chrześcijańskiego życia. Bóg pragnie spotykać się z tobą w sakramentach.  Łk 24, 13-31

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS