W dniu owym [mówić będą]: / Ach, ta wspaniała winnica, ją opiewajcie! To Ja, Pan, sam ją uprawiam, / to Ja podlewam ją co chwila, / by nie opadły jej liście. / To Ja jej pilnuję we dnie i w nocy. Już więcej nie odczuwam gniewu. / Jeśli pojawia się w niej cierń lub chwasty, / Ja wypowiem im wojnę, / Ja wszystkie do końca spalę. Niech wszyscy u Mnie szukają schronienia, / niech zabiegają o pokój ze Mną / niech ze Mną zawrą przymierze. (Iz 27, 2-5) 

Skrawek Nieba, Popowo 2017

Dobrze się stało, że dzień skupienia w Popowie wszedł do corocznej tradycji naszej Wspólnoty. Ten czas który poświęciliśmy na wielbienie Boga w naturalnej scenerii, sprawia, że namacalnie czujemy dotyk naszego Pana i Jego Łaski,  że Skrawek Nieba to nie tylko  napis, nad tymczasowym domem naszej modlitwy. Konferencja ucząca nas jak głosić świadectwo, na pewno przyczyni się, do ściślejszej i bardziej odważnej relacji z Jezusem Chrystusem. Słowa homilii wygłoszonej podczas uroczystej mszy świętej  trwale zapadły w naszych sercach.

Żegnaj

Wczoraj,  Brat z naszej wspólnoty,  odszedł na spotkanie z Panem. W piątek 4 sierpnia o godzinie 14 rozpocznie się w kościele parafialnym Msza Święta pogrzebowa, po której odprowadzimy  Tadeusza, w ostatniej drodze na wieczny spoczynek. 

 

Koncert Uwielbienia 25 czerwca 2017

Na zakończenie bogatego w wydarzenia dnia, festynu parafialnego, byliśmy świadkami niewątpliwie urzekającego w swojej treści i przesłaniu koncertu uwielbienia. Mistrzowskie wykonanie wielu pieśni w połączeniu z głębią modlitwy,  pozostawiły  zapadające w sercu wrażenie żywej obecności  Boga. Dziękujemy naszym duszpasterzom za trud i wysiłek włożony w organizację tego wyjątkowego dnia:

            Niech Was Pan Błogosławi i Strzeże 

Eucharystia

 Rozważaj tajemnicę Eucharystii każdego dnia zanurzając się w Słowo Boże

   Dzień 1: Łk 24, 28-35 ,  Dzień 2: Łk 22, 14-20,  Dzień 3: J 6, 48-58  Dzień 4: J 21, 1-14,  Dzień 5: Dz 2, 42-47,   Dzień 6: Ez 18, 30b-31,  Dzień 7:  J 15, 1-11

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy