Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką władzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. /Ef 3,17.19/

Chrzest, Bierzmowanie, Kapłaństwo

Rozważ, czego Pan Bóg udziela w sakramentach i jak możesz z sakramentalnymi łaskami owocniej współpracować.

                   

Duchu Święty przyjdź i rozpal nas !

Wigilia Zesłania Ducha Świętego to szczególny wieczór, w którym uwielbiamy Pana Boga.

Przeżyj to jeszcze raz ! Wysłuchaj homilię i konferencję wygłoszone podczas uroczystości. Obejrzyj fotki.

 

Jubileusze

Zaproszenia do wspólnego świętowania

"Zbawiciel" 28 maja, godz. 19:30 

"Jeruzalem" 4 czerwca, godz.13:00

"Nazaret" 8 czerwca, godz. 18:00

 

Duch Święty i Jego działanie w nas

 

  Pan pragnie, abyś Go z wiarą prosił o Ducha Świętego i Jego dary: 

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS