Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką władzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. /Ef 3,17.19/

Służba wyrazem miłości.

 Na  ile  twoje  życie  jest  służbą i darem  miłości  ?  Jak wygląda twoja gorliwość i hojność  ?  Jakie są twoje uzdolnienia  ?  Do jakiej służby Pan Bóg cię wzywa  ?     Mt 25, 31-40

Spotkanie modlitewne.

Pan Bóg wzywa nas do miłości wzajemnej i pragnie nam jej udzielać. 1 J 4, 7-12

Sakramenty uzdrowienia.

Tak więc wyszli i nawoływali [wszystkich] do nawrócenia. Mk 6, 12-13 ; Jk 5, 14-15

Codzienny rachunek sumienia.

Miłość nigdy nie ustaje    1Kor 13, 4-8a

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS