Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką władzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. /Ef 3,17.19/

Modlitwa osobista.

Jezus modli się za swoich uczniów. Modli się również za nas  J 17, 1-3, 15-21, 26

Słowo Boże.

Słowo Boże jest nam dane ku zbawieniu. Święty Piotr powiedział do Jezusa: „Ty masz słowa życia wiecznego” ( J 6, 68 ) 

Słowo Boże jest źródłem życia, pociechy, nadziei, umocnienia i mądrości, objawia wolę Bożą. Ps 119, 25;  49-50; 105;   2 Tym 3, 14b-17

Bóg jest zachwycający.

Świadomość Bożej bliskości i wierności jest dla nas pociechą i źródłem nadziei. Ps 145, 13; Hbr 10, 23; Dz17, 27b-28

Najważniejsza relacja twojego życia

 Uczniowie podążający drogą do Emaus nie rozpoznali Jezusa w drodze, ale poznali Go przy łamaniu chleba. Eucharystia to szczyt i źródło chrześcijańskiego życia. Bóg pragnie spotykać się z tobą w sakramentach.  Łk 24, 13-31

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy