W dniu owym [mówić będą]: / Ach, ta wspaniała winnica, ją opiewajcie! To Ja, Pan, sam ją uprawiam, / to Ja podlewam ją co chwila, / by nie opadły jej liście. / To Ja jej pilnuję we dnie i w nocy. Już więcej nie odczuwam gniewu. / Jeśli pojawia się w niej cierń lub chwasty, / Ja wypowiem im wojnę, / Ja wszystkie do końca spalę. Niech wszyscy u Mnie szukają schronienia, / niech zabiegają o pokój ze Mną / niech ze Mną zawrą przymierze. (Iz 27, 2-5) 

Cztery lata

Już cztery lata spotykamy się wspólnie, aby uwielbiać Chrystusa. We wtorek 10 czerwca obchodziliśmy bowiem czwartą rocznicę powstania wspólnoty. Dziękowaliśmy za ten czas i prosiliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa o wszelkie potrzebne łaski i charyzmaty.

Czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego

Przepiękny wieczór pełen mocy działania Ducha Świętego przeżyliśmy w ostatnią sobotę w naszej świątyni. Około 50 członków wspólnot parafialnych, w tym największa grupa z naszej wspólnoty "Góra Tabor," spotkało się na modlitewnym czuwaniu, na wzór Apostołów w Wieczerniku, by oczekiwać napełnienia Duchem Świętym.

Dzień Skupienia na Górze Tabor

W sobotę 10 maja 2014 spotkaliśmy się, aby wspólnie podsumować i przemysleć nasze podążanie za Chrystusem, a przede wszystkim uwielbiać Boga w tym, do czego nas powołuje we wspólnocie Góra Tabor.

Chrystus Zmartwychwtał!

Niech Chrystus Zmartwychwstały
przyniesie pokój i radość.
Niech napełni nas nadzieją, wiarą i miłością.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
Bożego błogosławieństwa,
abyśmy nieustawali w kroczeniu za Chrystusem,
naszym jedynym Panem i Zbawicielem.

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy