Mk 8, 34-38 ( 3 września 2019 )

A potem wezwał ku sobie lud razem ze swymi uczniami i powiedział do nich: Jeżeli ktoś chce iść za Mną, niech się wy- rzeknie siebie samego, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje.

 Kto bowiem pragnie uratować swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie dla Mnie i dla Ewangelii, ten je ocali.

 Bo cóż pomoże człowiekowi, jeśli na- wet cały świat pozyska, ale własną duszę zatraci,

. Cóż może człowiek oddać w zamian za swoją duszę?

. Kto tedy zaprze się Mnie i nauki mo- jej przed tym plemieniem wiarołomnym i grzesznym, tego również Syn Człowie- czy wyrzeknie się, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wespół z aniołami świętymi.