Skrawek Nieba, Popowo 2017

Dobrze się stało, że dzień skupienia w Popowie wszedł do corocznej tradycji naszej Wspólnoty. Ten czas który poświęciliśmy na wielbienie Boga w naturalnej scenerii, sprawia, że namacalnie czujemy dotyk naszego Pana i Jego Łaski,  że Skrawek Nieba to nie tylko  napis, nad tymczasowym domem naszej modlitwy. Konferencja ucząca nas jak głosić świadectwo, na pewno przyczyni się, do ściślejszej i bardziej odważnej relacji z Jezusem Chrystusem. Słowa homilii wygłoszonej podczas uroczystej mszy świętej  trwale zapadły w naszych sercach. Adoracja naszego Pana w Najświętszym Sakramencie, Jego bliskość , jest cudownym darem, który pozwala wykrzyczeć przed całym światem radość i szczęście płynące z Jego Miłości.

JEZUS  NAPRAWDĘ MNIE  KOCHA !

Zabacz galerię: 
Posłuchaj: