2 października w naszej Wspólnocie

Dzień drugiego  października był szczególnym dniem w życiu naszej Wspólnoty. Tego dnia w sposób uroczysty odnowiliśmy nasze Credo  w obecności Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. Na koniec spotkania, dziękowaliśmy za posługę naszego lidera , Roberta, który zapisał się wspaniałymi głoskami, stojąc na czele naszej Wspólnoty przez ostatnie trzy lata. Tę odpowiedzialną , twórczą i niełatwą posługę przejęła na następne lata Elżbieta, którą otaczamy modlitwą, wierząc, że Pan Bóg da Jej tyle łaski, żeby godnie i z radością w sercu, wypełniła swoje powołanie. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże, szczęść Boże Elżbieto !