Ps 130 ( 4 sierpnia 2020 )

Wysławiajcie Pana, wszystkie krainy ziemi!

Służcie Panu z radością, / przyjdźcie i radujcie się przed Jego obliczem!

Ogłaszajcie, że tylko Pan jest Bogiem. / To On nas stworzył, a my Jego własnością, / ludem Jego i trzodą Jego pastwiska.

Wejdźcie przez bramy Jego z dziękczynieniem, / do przedsionków Jego przybytku przychodźcie ze śpiewem! / Dziękujcie Mu, Imię Jego wysławiajcie!

Bo dobry jest Pan i wieczny w swej łaskawości, / Jego zaś wierność z pokolenia w pokolenie.