1 Kor 14, 1-5 ( 8 października 2019 )

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe szczególnie zaś o dar proroctwa. Ten bowiem, kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językami, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż też, kto mówi językami - chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby wyszło to na zbudowanie Kościołowi