Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką władzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. /Ef 3,17.19/

Eucharystia

 Rozważaj tajemnicę Eucharystii każdego dnia zanurzając się w Słowo Boże

   Dzień 1: Łk 24, 28-35 ,  Dzień 2: Łk 22, 14-20,  Dzień 3: J 6, 48-58  Dzień 4: J 21, 1-14,  Dzień 5: Dz 2, 42-47,   Dzień 6: Ez 18, 30b-31,  Dzień 7:  J 15, 1-11

Chrzest, Bierzmowanie, Kapłaństwo

Rozważ, czego Pan Bóg udziela w sakramentach i jak możesz z sakramentalnymi łaskami owocniej współpracować.

                   

Duchu Święty przyjdź i rozpal nas !

Wigilia Zesłania Ducha Świętego to szczególny wieczór, w którym uwielbiamy Pana Boga.

Przeżyj to jeszcze raz ! Wysłuchaj homilię i konferencję wygłoszone podczas uroczystości. Obejrzyj fotki.

 

Jubileusze

Zaproszenia do wspólnego świętowania

"Zbawiciel" 28 maja, godz. 19:30 

"Jeruzalem" 4 czerwca, godz.13:00

"Nazaret" 8 czerwca, godz. 18:00

 

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Najnowsza katecheza

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy