W dniu owym [mówić będą]: / Ach, ta wspaniała winnica, ją opiewajcie! To Ja, Pan, sam ją uprawiam, / to Ja podlewam ją co chwila, / by nie opadły jej liście. / To Ja jej pilnuję we dnie i w nocy. Już więcej nie odczuwam gniewu. / Jeśli pojawia się w niej cierń lub chwasty, / Ja wypowiem im wojnę, / Ja wszystkie do końca spalę. Niech wszyscy u Mnie szukają schronienia, / niech zabiegają o pokój ze Mną / niech ze Mną zawrą przymierze. (Iz 27, 2-5) 

Wybory lidera

W listopadzie kończy się trzyletnia kadencja naszej obecnej Liderki, Ani Zbyszyńskiej. Prosimy wszystkich o żarliwą modlitwę, by zbliżające się wybory były rzeczywiście formą rozeznawania woli Bożej co do osoby, którą Pan Bóg powołuje do służby oraz co do przyszłości naszej Wspólnoty.

Wspólnotowy Dzień Jedności

Pierwszy w historii naszej młodej Wspólnoty Dzień Jedności odbył się w sobotę 14 września 2013r. Rozpoczęliśmy go modlitwą radosnego uwielbienia. Nie było nas wielu, więc mogliśmy stanąć w prezbiterium, bardzo blisko ołtarza.

Po pielgrzymce do Sokółki

W Sokółce koło Białegostoku w kościele kolegialnym pw. św. Antoniego miał miejsce 12 października 2008 r. cud eucharystyczny. Wspólnoty „Góra Tabor” i „Źródło Miłości” z Legionowa udały się 13 lipca 2013 r. z pielgrzymką do tego cudownego miejsca, aby w ten szczególny sposób doświadczyc obecności Boga żywego.

Podjęliśmy "Nasze Credo"

W trzecią rocznicę powołania wspólnoty "Góra Tabor", którą święciliśmy 18 czerwca 2013 roku, dziesięciu jej członków podjęło lub odnowiło przyrzeczenie "Nasze Credo", będące pragnieniem podtrzymania łaski Odnowy, jaką otrzymaliśmy od Boga.
 
"Nasze Credo" podejmują członkowie grup Odnowy w swojej grupie po 2-3 letniej formacji. Przyrzeczenia składane są na rok i każdego roku ponawiane. Przewiduje się możliwość podjęcia zobowiązań obejmujących wszystkie punkty lub tylko wybrane. "Nasze Credo" przeżywamy jako ideał, ku któremu chcemy zmierzać.

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy