W dniu owym [mówić będą]: / Ach, ta wspaniała winnica, ją opiewajcie! To Ja, Pan, sam ją uprawiam, / to Ja podlewam ją co chwila, / by nie opadły jej liście. / To Ja jej pilnuję we dnie i w nocy. Już więcej nie odczuwam gniewu. / Jeśli pojawia się w niej cierń lub chwasty, / Ja wypowiem im wojnę, / Ja wszystkie do końca spalę. Niech wszyscy u Mnie szukają schronienia, / niech zabiegają o pokój ze Mną / niech ze Mną zawrą przymierze. (Iz 27, 2-5) 

Dzień Skupienia - 22 Listopada 2014 r.

Dzień Skupienia - relacja 

To był wyjątkowy czas dla naszej wspólnoty - wysłuchaliśmy konferencji, adorowaliśmy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, otrzymaliśmy Sakrament Namaszczenia Chorych, zawiązaliśmy diakonię modlitwy za chorych.

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

Droga Elu, łączymy się z Tobą w smutku i żalu z powodu śmierci Mamy. Przekazujemy Tobie i rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.

Fundament Biblijno-Teologiczny

Podejmij decyzję szybko, najlepiej jeszcze dziś, bo jutro może być za późno!!!!!  Jeśli chcesz pogłębić wiadomości na temat Pisma Świętego i teologii, zapraszamy na Fundament Biblijno-Teologiczny – roczny kurs organizowany przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stanisława Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Odnowę w Duchu Świętym diecezji warszawsko-praskiej. Pierwsze zajęcia już 14 listopada!

Szkoła Ewangelizatora

Masz naprawdę mało czasu, żeby nie stracić szansy wzięcia w niej udziału udziału! Od 27 września 2014 r. rozpocznie się drugi rok Szkoły Ewangelizatora, skierowany zarówno dla tych, którzy ukończyli pierwszy rok i tych, którzy dopiero chcą zacząć.

Strony

Subskrybuj Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor" RSS

Spotkania modlitewne

Spotykamy się we wtorki o godz.19.00 w Kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym. Spotkania trwają około póltorej godziny i kończą się błogosławieństwem kapłańskim. Typowymi elementami spotkania są: modlitwa wielbiąca (równoczesna, lub na przemian), modlitwa  śpiewem, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego (Przynosimy Pismo Święte), modlitwa dziękczynna i modlitwa zawierzenia. Przyjdź! Zapraszamy! Ty też  możesz odnaleźć tu swoje miejsce.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą

Zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą wstawienniczą, która odprawiana jest, w każdy trzeci wtorek miesiąca, o godz. 19.15 w kościele  w Wieliszewie. Po Mszy Świętej, w czasie adoracji, każdy może podejść przed Oblicze Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i poprosić o modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk. Osoba prosząca o tę modlitwę,  zawierza  Bogu  swoje potrzeby, utrapienia, słabości, problemy w rodzinie,w pracy, ze zdrowiem. Posługę prowadzi ksiądz, wspólnie z kilkoma osobami ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, upraszając u Boga łaski dla tej osoby.

Śpiewnik

  wersja pdf                 wersja doc

Polecamy