XXIII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

XXIII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

W sobotę 19-go maja 2018 r. część osób z naszej Wspólnoty uczestniczyła w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie.

Dla nas była to jednocześnie wizyta u Matki Bożej na Jasnej Górze, która w swoim jasnogórskim wizerunku nawiedziła naszą parafię na początku marca tego roku. Z tego powodu pobyt w Częstochowie przeżywaliśmy z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością.

Po powitaniu i zawiązaniu wspólnoty i po modlitwie uwielbienia Boga wysłuchaliśmy pięknej konferencji ks. Sławomira Płusa – „Od słuchania – do jedności” o jedności człowieka, jedności w rodzinie, we wspólnocie, w parafii, między wspólnotami. Posumowaniem tej konferencji były słowa: „Bóg stwierdził, że dla człowieka najlepszy będzie człowiek (Rodz.) i Jezus stał się człowiekiem”.

Po konferencji modliliśmy się o uzdrowienie „uszu-serca”, uwolnienie od blokad w słuchaniu innego. Modlitwę prowadził ks. Andrzej Grefkowicz przy wtórze pieśni „Na nowo stwarzaj mnie. Niechaj z Ducha zrodzę się”.

II konferencję „Ekumenizm a Odnowa” wygłosił Ulf Ekman. Po przerwie obiadowej w czasie, której był czas na wzmocnienie sił, ale też na odwiedzenie Matki Bożej w Jej kaplicy, zakupienie książek i pamiątek, uwielbialiśmy Boże Miłosierdzie pieśniami i Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Po tym wysłuchaliśmy 3 świadectw: o jedności w małżeństwie, o jedności świeckich z hierarchią oraz o jedności we wspólnocie. Szczególnie to ostatnie było wymownym świadectwem o tym jak Pan Bóg wyprowadza z beznadziejnych – po ludzku – sytuacji.

Po świadectwach Ulf i Brigitt Ekman poprowadzili modlitwę prośby o jedność.

Spotkanie zakończyła Eucharystia Wigilii Zesłania Ducha Świętego pod przewodnictwem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, który również wygłosił homilię o początkach rodzącego się Kościoła w Wieczerniku Jerozolimskim w obecności Maryi, Matki Kościoła i Matki każdego z nas, Matki naszych narodzin w Duchu Świętym.

Wracaliśmy szczęśliwi do domu śpiewając Litanię do Matki Bożej.

Zdążyliśmy jeszcze na Eucharystię w naszej parafii (w czasie czuwania wspólnot) i na agapę.

Pragnęliśmy podzielić się naszą radością i otrzymanym błogosławieństwem z osobami, które nie mogły być na Jasnej Górze i czyniliśmy to z całego serca.

Chwała Panu!