Wieczór Uwielbienia

Na Wielkopostny Wieczór Uwielbienia zapraszamy 27 marca bezpośrednio po wieczornej Drodze Krzyżowej (około g. 19.30). Pragniemy trwać przy Krzyżu Chrystusa uwielbiając go śpiewem i modlitwą. Niech w ten piątkowy wieczór licznie zgromadzeni Parafianie i Goście przygotują swoje serca do przeżywania tajemnicy śmierci i zmartwychwstania naszego Pana.