Dzień Dziecka Bożego - Popowo 2019

Dzień Dziecka w Popowie

Spotkanie w Popowie 01.06.2019 r. uważam za bardzo owocne, bardzo mi się podobało i bardzo mnie poruszyło z dwóch powodów.

1. Uderzyło mnie to, że 01.06.2019 r. obchodzony jako dzień dziecka, to również mój dzień dziecka z Bogiem-Tatą, który zaprosił mnie tego dnia do Popowa, bo ma mi coś bardzo ważnego do powiedzenia. W tym dniu Dziecka Bożego mówi, że jest razem z wszystkimi jego dziećmi zepchniętymi na margines, wykorzystywanymi, zdradzonymi, odrzuconymi itd. bo bardzo je kocha. To jest bardzo ważne, spotkanie tego dnia w tym miejscu nie jest przypadkowe.

2. Poruszyło mnie to, jak wiele w naszych relacjach z drugim człowiekiem zależy od komunikatu jaki niesiemy w rozmowie z nim. Na co dzień nie zastanawiamy się czy zawarte w rozmowie treści uczuciowe wyrażane są bezpośrednio czy pośrednio. Często  wypowiadamy jedynie komunikaty, oczekując, że druga strona rozpozna uczucia w nich zawarte. Ćwiczenia z zakresu mowy bezpośredniej okazały się trudniejsze, niż można się było spodziewać. Jak się okazuje, jest to bardzo trudne zagadnienie,  o czym świadczy fakt, że na  resztę ćwiczeń i na spacer zabrakło nam czasu. Do tematu dialogowania powrócimy wkrótce.

Dziękuję za ten bardzo owocny dzień z Tatą, braćmi i siostrami ze wspólnoty. 

Zabacz galerię: 
Posłuchaj: