Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

Zapraszamy do wieliszewskiego kościoła w sobotę 26 maja 2012 na czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego. Uroczystość rozpoczniemy o godz. 19.30 modlitwą uwielbienia.

Duch Święty obecny jest w nas od momentu Chrztu Świętego, przychodzi podczas modlitwy, w sakramentach i odnawia nas, naszą wiarę, nasze życie. "- Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi." (Dz 1, 5-8)

Czuwanie modlitewne - 26 maja 2012

19.30 - Zawiązanie wspólnoty

19.40 - Modlitwa wielbiąca

20.10 - Świadectwa

20.30 - Konferencja "Charyzmat posługi w Kościele"

21.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.30 - Modlitwa wstawiennicza

22.00 - Msza św. koncelebrowana

23.00 - Agapa

"W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany." (Ef 1, 13)

 

Tags: