„Życie łaską Bożą” –XV charyzmatyczne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w Ostrołęce.

„Życie łaską Bożą” – charyzmatyczne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w Ostrołęce.

Nasza Wspólnota po raz kolejny brała udział w charyzmatycznych spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym w Ostrołęce. To niesamowite spotkanie wielu wspólnot, które razem modlą się, śpiewają, wielbią Boga i dzielą się swoimi doświadczeniami. To czas odradzania się w nas darów Ducha Świętego i uzyskiwania nowych, to spotkanie z Jezusem w drugim człowieku, to przyjmowanie wielu łask i uzdrawianie tego, co w nas trudne.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem i zawiązaniem wspólnoty,a także konferencją Christofa Hembergera na temat: „Jak rozpoznać Boży Głos w swoim życiu ?”. Christof w sposób bardzo obrazowy pokazał jak odczytywać znaki i natchnienia Ducha Świętego, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem i przedstawiając konkretne przykłady ze swojego życia.

Następnie odbyły się warsztaty „Sposoby na wsłuchanie się w Boży Głos” poprowadzone przez małżeństwo  Dawidczyk. Miały nam one pokazać w jaki sposób możemy podejmować decyzje słuchając głosu Bożego.

Niewątpliwie mocnym momentem tego spotkania była modlitwa Christofa o otwarcie się na głos Boży. Duch Święty działał mocno i wiele osób było bardzo poruszonych tą modlitwą.

Spotkanie zakończyło się adoracją i Mszą Świętą, które niewątpliwie umocniły nas i dodały nam odwagi, aby uwierzyć, że dary, które otrzymujemy są wielkie i są rzeczywiście dla nas.