Żegnaj

Droga Alu, łączymy się z Tobą w smutku i żalu z powodu śmierci Twojego męża. Przyjmij wyrazy głębokiego współczucia. 
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. (2 Kor 5, 1)

Siostry i Bracia
Wspólnota Góra Tabor